Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ СЛЕД 15.04.2016 Г.) Пазарни консултации ПК2020-01 Доставка на оборудване на спортна площадка Пазарни консултации относно подготовката за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на оборудване на спортна площадка”

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Вторник, 28 Януари 2020г. 16:19ч.

Покана за пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП и чл.29, ал.15 от Наредбата № 12/2016г. на МЗХ, необходими за проект: „Изграждане на многофункционална спортна площадка на открито в гр. Девин, община Девин” за обект: „Изграждане на многофункционална спортна площадка, парцел II-За училище, кв.136 по плана на кв. Настан, гр. Девин, общ. Девин” и провеждане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на оборудване на спортна площадка”

Документация за участие - изтегли;


Удостоверяване на време


С помощта на услугата на Stampit за удостоверяване на време - Time Stamp, Вие можете

да гарантирате, че документът е създаден преди акта на времевото подписване.


Тази услуга позволява да проверявате дали даден електронно подписан документ е бил променен след точния час на неговото времево подписване.

Файл

PK_dostavka_oborudvane_sportna_ploshtadka.zip
SHA-256 Хеш
0f3a63a4c6079603d18f5fa4fdf720512d77390137f19f0a2e13bf8ce48ade87

Сериен номер:3f56c23b9c20944a

Издадено:28.01.2020 15:16:07

tsr фаил - изтегли;

 


.

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер