Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ СЛЕД 15.04.2016 Г.) Събиране на оферти с обява СОО2019-12 Консултантски услуги свързани с управлението на проект: „Реконструкция на улична мрежа в град Девин“ Протокол от работата на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите за участие в обществена поръчка с предмет:„Предоставяне на консултантски услуги, свързани с управлението на проект: „Реконструкция на улична мрежа в град Девин, община Девин“

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Сряда, 27 Ноември 2019г. 12:09ч.

Протокол от работата на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите за участие в обществена поръчка с предмет: Предоставяне на консултантски услуги, свързани с управлението на проект: „Реконструкция на улична мрежа в град Девин, община Девин

 

Протокол - отвори;

 


Удостоверяване на време

 
С помощта на услугата на Stampit за удостоверяване на време - Time Stamp, Вие можете

да гарантирате, че документът е създаден преди акта на времевото подписване.

Тази услуга позволява да проверявате дали даден електронно подписан документ е бил променен след точния час на неговото времево подписване.

Файл

protokol_konsultantski_uslugi_ulichna_mreja.PDF
SHA-256 Хеш
62ff476b1e6c5eef7552d6caef0925dd1ef25ac2ef51acc8d3ae2b3c7ead1064

Сериен номер:6bfe600e2af04915

Издадено:27.11.2019 11:07:51

tsr фаил - изтегли;

 

.

.

.

.
Банер
Банер