Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ СЛЕД 15.04.2016 Г.) Публично състезание ПС2019-14 СМР на външна и вътрешна водоснабдителна система и съоръжения в кв. Настан етап 1 Пето разяснение по чл. 180 от ЗОП за публично състезание по ЗОП с предмет: Изпълнение на СМР на обект: „Изграждане, реконструкция и рехабилитация на външна и вътрешна водоснабдителна система и съоръжения в кв. Настан, гр. Девин -етап 1”

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Понеделник, 07 Октомври 2019г. 15:42ч.

Пето разяснение по чл. 180 от ЗОП за публично състезание по ЗОП с предмет: Изпълнение на строително – монтажни работи на обект: „Изграждане, реконструкция и рехабилитация на външна и вътрешна водоснабдителна система и съоръжения в кв. Настан, гр. Девин -етап 1

Разяснение - отвори;


Удостоверяване на време


С помощта на услугата на Stampit за удостоверяване на време - Time Stamp, Вие можете

да гарантирате, че документът е създаден преди акта на времевото подписване.


Тази услуга позволява да проверявате дали даден електронно подписан документ е бил променен след точния час на неговото времево подписване.

Файл

peto_raziasnenie_vodoprpvod_Nastan.PDF
SHA-256 Хеш
84a4b70e1cd607d90aca09caf8debbac464acea5ac909712dc3c5f36b743fe8f

Сериен номер:44bd4de4324a8d85

Издадено:07.10.2019 15:38:46

tsr файл - изтегли;

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер