Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ СЛЕД 15.04.2016 Г.) Събиране на оферти с обява СОО2019-10 Извършване на превоз на ученици по транспортна схема за учебната 2019/2020 г. по пет обособени позиции Протокол от работата на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите за участие в обществена поръчка с предмет: „Извършване на превоз на ученици по транспортна схема за учебната 2019/2020 г. по пет обособени позиции"

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Петък, 13 Септември 2019г. 15:24ч.

Протокол от работата на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите за участие в обществена поръчка с предмет: „Извършване на превоз на ученици по транспортна схема за учебната 2019/2020 г. по пет обособени позиции", както следва:

-ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „Превоз на ученици по транспортна схема за учебната 2019/2020 г. по маршрут: с.Гьоврен - гр. Девин - с. Гьоврен „

-ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „Превоз на ученици по транспортна схема за учебната 2019/2020 г. по маршрут: с. Жребево - гр. Девин- с. Жребево и с.Триград - гр. Девин - с.Триград .

-ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: „Превоз на ученици по транспортна схема за учебната 2019/2020 г. по маршрут: с. Лясково- гр. Девин- с. Лясково ; с.Грохотно - гр. Девин - с. Грохотно; с.Селча- гр. Девин- с. Селча ; с.Осиково–гр. Девин - с.Осиково”.

-ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4: „Превоз на ученици по транспортна схема за учебната 2019/2020 г. по маршрут: с.Борино - гр. Девин - с. Борино”.

-ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5: „Превоз на ученици по транспортна схема за учебната 2019/2020 г. по маршрут: с. Змейца- гр. Девин- с. Змейца”.

 

 

Протокол - отвори;

 


 

Удостоверяване на време

 

 
С помощта на услугата на Stampit за удостоверяване на време - Time Stamp, Вие можете

да гарантирате, че документът е създаден преди акта на времевото подписване.

Тази услуга позволява да проверявате дали даден електронно подписан документ е бил променен след точния час на неговото времево подписване.

 

Файл

Protokol_prevoz_uchenici_5pozicii.PDF
SHA-256 Хеш
1d0c6ae876efd35d81d6a3952f3ded4f7db819183c783fb36c80abc0b9dcc9ea

Сериен номер:70fb01949e6aab9a

Издадено:13.09.2019 15:11:54

tsr фаил - изтегли;

 

 

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер