Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ СЛЕД 15.04.2016 Г.) Събиране на оферти с обява СОО2019-09 Извършване на специализиран превоз на ученици за учебната 2019/2020 г. по две обособени позиции Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява за възлагане на обществена поръчка с предмет: Извършване на специализиран превоз на ученици за учебната 2019/2020 г. по две обособени позиции

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Петък, 30 Август 2019г. 13:09ч.

Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява за възлагане на обществена поръчка с предмет: Извършване на специализиран превоз на ученици за учебната 2019/2020 г. по две обособени позиции както следва:

 - ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „Специализиран превоз на ученици за учебната 2019/2020 г. по маршрут: с. Ягодина- гр.Девин- с. Ягодина".

- ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „Специализиран превоз на ученици за учебната 2019/2020 г. по маршрут: с.Барутин - гр. Девин - с. Барутин”.

 

Информация за публикувана в профила на купувача -отвори;

Документация за поръчката - изтегли;


Удостоверяване на време

 
С помощта на услугата на Stampit за удостоверяване на време - Time Stamp, Вие можете

 да гарантирате, че документът е създаден преди акта на времевото подписване.

Тази услуга позволява да проверявате дали даден електронно подписан документ е бил променен след точния час на неговото времево подписване.

Файл
SOO_prevoz_uchenici_2pozicii.zip
SHA-256 Хеш
81e8d356d2b576abf60860a9cccafd15e3ef57bbd652f70c663d882192e44a90
Сериен номер:123c8d72b7ea470c

Издадено:30.08.2019 14:08:20

tsr фаил - изтегли;

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер