Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ СЛЕД 15.04.2016 Г.) Събиране на оферти с обява С002019-05-Инж.-проект.и авторски надзор, СМР на обект: Изграждане на покривна конструкция на ул."Малчика", гр. Девин Протокол от работата на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите за участие в обществена поръчка с предмет: Инженеринг- проектиране и авторски надзор, СМР на обект: Изграждане на покривна конструкция на ул."Малчика", гр. Девин

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Сряда, 14 Август 2019г. 15:49ч.

Протокол от работата на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите за участие в обществена поръчка с предмет: "Избор на изпълнител за изпълнение на инженеринг - проектиране, упражняване на авторски надзор и  изпълнение на СМР на обект:" Изграждане на покривна конструкция на ул.Малчика, гр. Девин"

 

Протокол - отвори;


Удостоверяване на време

 
С помощта на услугата на Stampit за удостоверяване на време - Time Stamp, Вие можете

да гарантирате, че документът е създаден преди акта на времевото подписване.

Тази услуга позволява да проверявате дали даден електронно подписан документ е бил променен след точния час на неговото времево подписване.

Файл

Protokol_pokriv_Malchika.PDF
SHA-256 Хеш
a40f8b22c746e63bf543a3ebc42c19a0004f9f6d18139ded9a0330d460ac638b

Сериен номер:245788cfe01d4088

Издадено:14.08.2019 15:47:42

tsr фаил - изтегли;

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер