Начало ОБЯВЛЕНИЯ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2014 г. Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за народни представители за Народно събрание на 05 октомври 2014 Г.
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

                                              СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                          от избирателните списъци в изборите за народни представители за
                                       Народно събрание на 05 октомври 2014 Г.
                                                (чл. 39, ал. 1 от ИК)
                                                  (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         за Област СМОЛЯН         Община ДЕВИН


         секция № 001

      
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                              Име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
         ГЕРГАНА              НЕДЯЛКОВА            КОСТОВА
         ЕКАТЕРИНА            ДИМИТРОВА            БАЛАБАНОВА
         ЕЛЕНА                ВАСИЛЕВА             ВАСИЛЕВА
         ЙОРДАНКА             ПЕНЕВА               БАЛДЖИЕВА
         СЛАВЧО               АЛЕКСИЕВ             РАДЕВ
         СТЕФАН               ОГНЯНОВ              КУРТОВ


                                     

        
         секция № 002

     
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                              Име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
         БОЖИДАР              РОСЕНОВ              ЧАУШЕВ
         ВАЛЯ                 КОСТАДИНОВА          БЪРЗИНСКА
         ВАСКО                ЦВЕТКОВ              ВЪЛЧИНОВ
         ВЕНЕТА               КРАСИМИРОВА          МИТОВА
         ДИМИТЪР              ЖАНОВ                ИВАНОВ

 

         секция № 003

       
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                              Име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
         ВАСИЛ                ХАРИЕВ               ВАСИЛЕВ
         НИКОЛАЙ              АНГЕЛОВ              ТОМОВ
         СИЙКА                АСЕНОВА              КАЗАЛИЕВА


                                   
         секция № 004

      
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                              Име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
         АСЕН                 СЕРГЕЕВ              ТОДОРОВ
         ВАЛЕНТИН             ТОНЕВ                БОШНАКОВ
         ДЕСИСЛАВА            ЯСЕНОВА              ЮРУКОВА
         ЗАХАРИНКА            СЪБЕВА               РАДУЛОВА
         СЛАВИ                ИВАНОВ               ГАЧИЛОВ
         ФАНКА                АНДРЕЕВА             ПЕЛТЕКОВА


                                    
         секция № 005

       
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                              Име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
         БОГДАН               ГЕОРГИЕВ             ЧЕРНЕВ
         ВАСИЛ                СТОЕВ                ПИЩАЛОВ
         ВАСИЛКА              ДИМИТРОВА            БЕЧЕВА
         ВАСКА                ГЕОРГИЕВА            КОСТОВА
         ГЕОРГИ               ГЕОРГИЕВ             БОЗОВ
         ГЕОРГИ               ТОДОРОВ              БОЗОВ
         ИВА                  ВИКТОРОВА            БОШНАКОВА
         ИВАНА                ЯКОВА                ЧЕРНЕВА
         МАРИЯ                ГЕОРГИЕВА            БОЗОВА
         СНЕЖАНА              АНГЕЛОВА             ТЕРЗИЕВА
         ТОДОР                ГЕОРГИЕВ             БОЗОВ


  
         секция № 006

     
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                              Име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
         БИСЕР                АСЕНОВ               АЛИШЕВ
         ДОБРИНКА             ТОДОРОВА             КОСТАДИНОВА
         МАРИЯН               СЛАВЧЕВ              АЛЕКСАНДРОВ
         ЯСЕНКА               ЯСЕНОВА              ГЛУХОВА


                                       
         секция № 007

      
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                              Име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
         ВЛАДИМИР             ЗДРАВКОВ             СОКОЛОВ
         ЕМИЛ                 ВЕСЕЛИНОВ            АНГЕЛОВ
         ЕМИЛИЯ               НЕВЕНОВА             САПУНДЖИЕВА
         ЗДРАВКО              ОГНЯНОВ              СЛИВАРОВ
         МАРТИН               ИЛИЯНОВ              ВЛАДИМИРОВ
         МИНКА                ЗДРАВКОВА            СЛИВАРОВА
         МИРОСЛАВ             АСЕНОВ               ЧАУШЕВ
         НИКОЛА               МЕТОДИЕВ             ИВАНОВ
         НИНА                 ВЛАДИМИРОВА          ГЕОРДЖИЕВА
         ХРИСТО               ЗДРАВКОВ             ИЛИЕВ
         ЮРИ                  СЪБЕВ                НАСТАНЛИЕВ


  
         секция № 008

  
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                              Име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
         ВАСКА                ВАСИЛЕВА             ИЛИЕВА
         СВЕТОСЛАВ            СТЕФАНОВ             ГАДЖАКОВ


 
         секция № 009

       
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                              Име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
         СВЕТЛА               АТАНАСОВА            ЗВЕЗДОВА

 

         секция № 010

      
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                              Име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
         КРАСИМИР             СЛАВЧЕВ              БЕНЕВ
         МАНЧО                ЛЮБЕНОВ              МАНЧЕВ

 

         секция № 011

       
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                              Име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
         ЕЛЕОНОРА             ЕМИЛОВА              КИСИМДАРОВА
         ЗДРАВКО              ХРИСТОВ              КИСИМДАРОВ

 

         секция № 012

       
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                              Име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
         АЙЛИН                БЕХЧЕТ               ХЮСЕИН
         АЛЕКСАНДРА           СТЕФАНОВА            ДЖОВЛЕКОВА
         БЕХЧЕТ               ХАСАН                ХЮСЕИН
         ДЖАМАЛ               САДУЛОВ              ДЖОВЛЕКОВ
         ДУШКА                МИЛКОВА              ШЕЙНОВА
         ЗЕЛИХА               МАХМУДОВА            КЪРТЪЛОВА
         МАХМУД               САДУЛОВ              ДЖОВЛЕКОВ
         РАНГЕЛ               ДАНАИЛОВ             ШЕЙНОВ
         САДУЛА               САДУЛОВ              ДЖОВЛЕКОВ
         ХЮЛИЯ                ЕМИНОВА              ДЖОВЛЕКОВА


                                          
         секция № 013

        
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                              Име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
         АКАН                 САЛИХОВ              СИНАПОВ
         ОСМАН                РАМАДАН              ЮСУФ
         САЛИ                 САЛИЕВ               СИНАПОВ


                         
         секция № 014

     
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                              Име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
         ДЖЕМИЛЕ              РАМАДАНОВА           КАРАБАЛИЙСКА
         ЕСТЕЛА               АСЕНОВА              АТАНАСОВА
         ИВЕТА                ЗДРАВКОВА            ЛОХОВСКА
         КАПКА                ИСКРЕНОВА            АТАНАСОВА
         ПАВЛИНА              РАНГЕЛОВА            АТАНАСОВА
         СЕВДАЛИН             ВЕРГИЛОВ             БЕЛИЛОВ
         ЮЛИЯ                 СИДЕРОВА             БЕЛИЛОВА


                                 
         секция № 017

    
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                              Име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
         АНДРЕЙ               КАМЕНОВ              ШАЛАМАНОВ
         АНЕТА                ЧАВДАРОВА            СИМЕОНОВА
         ДАНЧО                РАШКОВ               СИМЕОНОВ
         ЕЛКА                 ТОДОРОВА             БРАТАНОВА
         МАЯ                  ЮРИЕВА               ХАДЖИЕВА
         ТАНЯ                 ДИМИТРОВА            АСЕНОВА

 

         секция № 018

       
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                              Име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
         МАНОЛ                ПЕЕВ                 МИРЧЕВ
         НИКОЛА               ИЛИЕВ                БОЯДЖИЕВ
         ТОДОРА               ИЛИЕВА               МИРЧЕВА

 

         секция № 019

        
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                              Име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
         КРИСТИНА             БИСЕРОВА             ФЪЗЛОВА


                                   
         секция № 020

      
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                              Име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
         СТАНЧО               СЕРГЕЕВ              ДЕРМЕНДЖИЕВ

 

         секция № 021

       
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                              Име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
         АННА                 ГЕОРГИЕВА            БОДУРОВА

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер