Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ СЛЕД 15.04.2016 Г.) Публично състезание ПС2019-06 Упражняване на строителен надзор при изпълнение на обекти на община Девин по пет обособени позиции Обявление за възложена поръчка и договори с приложенията към тях за публично състезание по ЗОП с предмет: Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на проекти на община Девин по пет обособени позиции

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Понеделник, 24 Юни 2019г. 14:55ч.

Обявление за възложена поръчка и договори с приложенията към тях за публично състезание по ЗОП с предмет:  Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на проекти на община Девин по пет обособени позиции:

Обособена позиция № 1 „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително –монтажни работи на обект: „Ремонт и рехабилитация на централна градска част в гр. Девин”

 

Обособена позиция № 2 „ Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително – монтажни работи на обект: „ Основен ремонт и реконструкция на общински градски басейн, гр. Девин”

 

Обособена позиция №3 „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително – монтажните работи на обект: „Ремонт и рехабилитация на улици в с. Грохотно, община Девин”

 

Обособена позиция № 4 „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително – монтажни работи на обект: „Рехабилитация и реконструкция на ул.”Планинско цвете”

 

Обособена позиция № 5 „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително – монтажни работи на обект: Основен ремонт на Детско отделение в МБАЛ –Девин”


Обявление за възложена поръчка и договори с приложенията към тях - за обособени позиции 2,3 и 4 - изтегли;

 

 Удостоверяване на време


С помощта на услугата на Stampit за удостоверяване на време - Time Stamp, Вие можете

да гарантирате, че документът е създаден преди акта на времевото подписване.


Тази услуга позволява да проверявате дали даден електронно подписан документ е бил променен след точния час на неговото времево подписване.

Файл
Dogovori_prilojenia_nadzor_5_pozicii.zip
SHA-256 Хеш
ebb470ac6551cc6b36070f940940a7c3a2954524e4ac8221516ca46f96f07953

Сериен номер:3cd8dd4fde57277f

Издадено:24.06.2019 14:50:28

tsr фаил - изтегли;

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер