Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ СЛЕД 15.04.2016 Г.) Пазарни консултации ПК2019-05 Инженеринг на обект "Изграждане на покривна конструкция на ул. Малчика, гр. Девин" Пазарни консултации за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител за изпълнение на инженеринг – проектиране, упражняване на АН и изпълнение на СМР на обект: ” Изграждане на покривна конструкция на ул. Малчика"

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Петък, 14 Юни 2019г. 12:05ч.

Провеждане на пазарни консултации за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка на основание чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП с предмет: Избор на изпълнител за изпълнение на инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: ” Изграждане на покривна конструкция на ул. Малчика, гр.Девин

 

 

Документация за участие - изтегли;

 


 

Удостоверяване на време

 


С помощта на услугата на Stampit за удостоверяване на време - Time Stamp, Вие можете

да гарантирате, че документът е създаден преди акта на времевото подписване.


Тази услуга позволява да проверявате дали даден електронно подписан документ е бил променен след точния час на неговото времево подписване.

 

Файл

konsultacii_pokriv_Malchika.zip
SHA-256 Хеш
14cbca8efe02804a9db29db669ac02bd58471fc676f9332ff83205541ce80a56

Сериен номер:6740d12014177334

Издадено:14.06.2019 12:03:35

tsr фаил - изтегли;

 

 

 

 

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер