Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ СЛЕД 15.04.2016 Г.) Публично състезание ПС2019-02 Изпълнител на СМР на обект: Изграждане на нов гробищен парк и довеждаща улица до него Обявление за възложена поръчка и договор с приложенията към него за обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на обект: „Изграждане на нов гробищен парк и довеждаща улица до него"

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Четвъртък, 23 Май 2019г. 14:17ч.

Обявление за възложена поръчка и договор с приложенията към него за обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на обект: „Изграждане на нов гробищен парк и довеждаща улица до него"

Подобект: Гробищен парк в УПИ I- за гробищен парк(ПИ 568.16),кв.1, местност „Забрал’, гр.Девин,община Девин,

Подобект: Обслужваща улица от републикански път III-866 до УПИ I-за гробищен парк, кв.1, местност”Забрал”, гр.Девин, община Девин,

Подобект: Гробищен парк в УПИ I, кв.1, местност ”Забрал”, гр.Девин, община Девин - параклис, месджид и вертикална планировка около храмовете”

 

 

Обявление за възложена поръчка и договор с приложенията към него - изтегли;

 Удостоверяване на време


С помощта на услугата на Stampit за удостоверяване на време - Time Stamp, Вие можете

да гарантирате, че документът е създаден преди акта на времевото подписване.


Тази услуга позволява да проверявате дали даден електронно подписан документ е бил променен след точния час на неговото времево подписване.

Файл
Obiavlenie_Dogovor_prilojenia_grobishte.zip
SHA-256 Хеш
98575be5a1661e1101894e1343f1b2d9d2008f92ccd5d3cce41cb18fa94aa3a9

Сериен номер:60622ed7a6424f85

Издадено:23.05.2019 14:24:25


tsr фаил - изтегли;

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер