Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ СЛЕД 15.04.2016 Г.) Пряко договаряне ПД2019-02 Строителен надзор при изпълнение на СМР на обект: Ремонт и рехабилитация на централна градска част в гр. Девин Обществена поръчка чрез пряко договаряне с предмет:Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително – монтажни работи на обект: „Ремонт и рехабилитация на централна градска част в гр. Девин”

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Сряда, 15 Май 2019г. 13:21ч.

Обществена поръчка чрез пряко договаряне по чл. 182, ал. 1от ЗОП  с предмет  „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително – монтажни работи на обект: „Ремонт и рехабилитация на централна градска част в гр. Девин”

 

Решение за откриване на процедурата, покани за участие и образци на документите за участие - изтегли;


Удостоверяване на време


С помощта на услугата на Stampit за удостоверяване на време - Time Stamp, Вие можете

да гарантирате, че документът е създаден преди акта на времевото подписване.


Тази услуга позволява да проверявате дали даден електронно подписан документ е бил променен след точния час на неговото времево подписване.

Файл
dogovariane_nadzor_CGC.zip
SHA-256 Хеш
ea09914a0090fb7689851a4ccbd5d77df7077e86d05207feb85f948709a0e22b

Сериен номер:5d513ec72d8bc497

Издадено:15.05.2019 13:32:39


tsr файл - изтегли;

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер