Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ СЛЕД 15.04.2016 Г.) Пазарни консултации ПК2019-01 Строителен надзор за обект: Ремонт и рехабилитация на централна градска част Определяне на прогнозната стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително –монтажни работи на обект: Ремонт и рехабилитация на централна градска част в гр. Девин

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Вторник, 23 Април 2019г. 17:10ч.

 

Във връзка с определяне на прогнозната стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително –монтажни работи на обект: „Ремонт и рехабилитация на централна градска част в гр. Девин” на основание чл.21, ал.2 от ЗОП чрез прилагане на способа на пазарни консултации по смисъла на чл.44 от ЗОП Община Девин, Ви кани да представите Вашите индикативни оферти.

 

 

Документация за участие - изтегли;

 


 

Удостоверяване на време

 


С помощта на услугата на Stampit за удостоверяване на време - Time Stamp, Вие можете

 

да гарантирате, че документът е създаден преди акта на времевото подписване.

 


Тази услуга позволява да проверявате дали даден електронно подписан документ е бил променен след точния час на неговото времево подписване.

 

Файл
pazarni_konsultacii_nadzor_CDG.zip
SHA-256 Хеш
a0810ffed6974a8139719e9a6274f5d2dd005434c7c9e322642c9c74f22fbb0d

Сериен номер:bd7f4982b07dc51

Издадено:23.04.2019 17:20:50

 

tsr фаил - изтегли;

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер