Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Понеделник, 15 Април 2019г. 11:40ч.

 Бланки и формуляри за избирателите

 

Приложение № 9-EП

Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък (чл. 43, ал. 1, изр. 1 и ал. 2-4 ИК)

Приложение № 10-EП

Заявление за заличаване от избирателния списък от гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз (по чл. 43, ал. 1, изр. 2 и ал. 2-4 ИК)

Приложение № 11-EП

Заявление-декларация за вписване в избирателен списък – част II (чл. 359, ал. 1 ИК)

Приложение № 12-EП

Заявление за вписване в избирателния списък преди предаването му на СИК (чл. 27, ал. 3, 4 и 6 във вр. с чл. 45, ал. 1 ИК)

Приложение № 13-EП

Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК (чл. 39, ал. 2 и 3 ИК)

Приложение № 14-EП

Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес (чл. 36, ал. 1 ИК)

Приложение № 15-EП

Заявление за изключване от списъка на заличените лица в изборния ден (чл. 40 във връзка с чл. 38, ал. 2, т. 1, 2, 3, 7 и чл. 360, ал. 1 ИК)

Приложение № 16-EП

Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия (чл. 37, ал. 1 и 2 ИК)

Приложение № 18-EП

Заявление – декларация за издаване на удостоверение за гласуване на друго място (по чл. 34, ал. 1, 2 и 3 и чл. 114, ал. 3 от ИК)

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер