Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ СЛЕД 15.04.2016 Г.) Публично състезание ПС2019-02 Изпълнител на СМР на обект: Изграждане на нов гробищен парк и довеждаща улица до него Съобщение за отваряне на ценови оферти за публично състезание по ЗОП с предмет:Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на обект: „Изграждане на нов гробищен парк и довеждаща улица до него"

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Сряда, 10 Април 2019г. 16:57ч.

Съобщение за отваряне на ценови оферти за публично състезание по ЗОП с предмет: Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на обект: „Изграждане на нов гробищен парк и довеждаща улица до него"

Подобект: Гробищен парк в УПИ I- за гробищен парк(ПИ 568.16),кв.1, местност „Забрал’, гр.Девин,община Девин,

Подобект: Обслужваща улица от републикански път III-866 до УПИ I-за гробищен парк, кв.1, местност”Забрал”, гр.Девин, община Девин,

Подобект: Гробищен парк в УПИ I, кв.1, местност ”Забрал”, гр.Девин, община Девин - параклис, месджид и вертикална планировка около храмовете”

 

Съобщение - отвори;


 Удостоверяване на време

 
С помощта на услугата на Stampit за удостоверяване на време - Time Stamp, Вие можете

 да гарантирате, че документът е създаден преди акта на времевото подписване.

 Тази услуга позволява да проверявате дали даден електронно подписан документ е бил променен след точния час на неговото времево подписване.


Файл

Cenovi_oferti_grobishten_park.pdf
SHA-256 Хеш
75651ad374107dc7c2a35afb491d8d347172bf84099f2d9ff200fe5146067dc2

Сериен номер:3a427bec78b15c0b

Издадено:10.04.2019 17:02:53

tsr файл - изтегли;

 

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер