Начало ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ Декларации и регистър на декларациите по ЗПКОНПИ Декларации и регистър на декларациите по ЗПКОНПИ за 2019 г.
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща

 

Декларации и регистър на декларациите по ЗПКОНПИ

 

Име, презиме и фамилия

Длъжност

Декларация за несъвместимост

Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т.1

Декларация за имущество и интереси

Декларация за промяна в декларирани обстоятелства по т.2 в частта за интересите и за произхода на средствата при предсрочно погасяване на задължения и кредити

 

 

 

Вх.№/Дата

 

Вх. №/ Дата

 

1

Илко Мишев

Мл. експерт „Общински гори”

   

1/15.01.2019

отвори;

 

2

Емилия Иванова- Михайлова

Специалист „Бюджет и ТРЗ”

1/07.01.2019

отвори;

 

2/29.01.2019

отвори;

 

3

Красимир  Бечев

Старши счетоводител

10/27.12.2011

отвори;

 

3/26.02.2019

отвори;

 

4

Таня  Аврамова

Мл. експерт „Здравеопазване, младежки дейности,спорт”

2/03.20/05.19

отвори;

 

4/28.03.2019

отвори;

 

5

Евелина   Давидова

Специалист „Канцелария на кмета на общината”

3/13.08.2019

отвори;

 

68/05.09.2019

отвори;

 
6

 

Таня  Кайраманова

Специалист „Канцелария на кмета на общината”

4/11.11.2019

отвори;

 

69/19.11.2019

отвори;

 
7

 

Асен  Диев

Специалист „Инвеститорски контрол”

5/11.11.2019

отвори;

 

70/05.12.2019

отвори;

 
8

 

Георги  Савев

Финансов контрольор

6/27.11.2019

отвори;

 

71/11.12.2019

отвори;

 
9

Николай  Юруков

Заместник кмет

 

7/27.11.2019

отвори;

 

подадена в КПКОНПИ

 
10

Дияна Чаушева

Заместник кмет

 

8/19.12.2019

отвори;

 

подадена в КПКОНПИ

 

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер