Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ СЛЕД 15.04.2016 Г.) Събиране на оферти с обява СOO2019-02 Изпълнение на СМР на обект: Рехабилитация и реконструкция на улица „Планинско цвете” Обява и информация за удължаване на първоначално определения срок за получаване на оферти за обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на Обект:„Рехабилитация и реконструкция на улица „Планинско цвете”

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Сряда, 20 Март 2019г. 09:01ч.

Обява и информация за удължаване на първоначално определения срок за получаване на оферти за обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на Обект:„Рехабилитация и реконструкция на улица „Планинско цвете”

 

Информация - отвори;

 

Обява - отвори;


Удостоверяване на време

 
С помощта на услугата на Stampit за удостоверяване на време - Time Stamp, Вие можете

 да гарантирате, че документът е създаден преди акта на времевото подписване.

 Тази услуга позволява да проверявате дали даден електронно подписан документ е бил променен след точния час на неговото времево подписване.

 

Файл

obiava_planinsko_cvete.pdf
SHA-256 Хеш
d0229e57828a08b542e4fc9752383da94aee37388307eb0427dcff470e44f1f8

Сериен номер:3483ac7c4fc8a304

Издадено:20.03.2019 09:19:00

tsr фаил - изтегли;

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер