Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ СЛЕД 15.04.2016 Г.) Събиране на оферти с обява СOO2019-02 Изпълнение на СМР на обект: Рехабилитация и реконструкция на улица „Планинско цвете” Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на Обект:„Рехабилитация и реконструкция на улица „Планинско цвете”

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Четвъртък, 28 Февруари 2019г. 13:40ч.

Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на  Обект:„Рехабилитация и реконструкция на улица „Планинско цвете”

 

Информация за публикувана в профила на купувача - отвори;

 

Документация за поръчката - изтегли;

Технически проект - изтегли;


Удостоверяване на време

 
С помощта на услугата на Stampit за удостоверяване на време - Time Stamp, Вие можете

да гарантирате, че документът е създаден преди акта на времевото подписване.

Тази услуга позволява да проверявате дали даден електронно подписан документ е бил променен след точния час на неговото времево подписване.

 

Файл

Dokumentacia_Planinsko_cvete.zip
SHA-256 Хеш
dc5afde44777e7c51b0649d9c98198b61885b1a61138e299d355be7b6466b929

Сериен номер:433e251bb550a0c5

Издадено:28.02.2019 13:47:12

tsr фаил - изтегли;

 

 

 

 

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер