Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ СЛЕД 15.04.2016 Г.) Публично състезание ПС2019-01 Изпълнение на инженеринг на обект: „Ремонт и рехабилитация на централна градска част в гр.Девин “ Публично състезание по ЗОП с предмет: Изпълнение на инженеринг /проектиране, авторски надзор и строителство/на обект: Ремонт и рехабилитация на централна градска част в гр. Девин

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Вторник, 26 Февруари 2019г. 17:29ч.

Публично състезание по ЗОП с предмет:  "Изпълнение на инженеринг /проектиране, авторски надзор и строителство/на обект: Ремонт и рехабилитация на централна градска част в гр. Девин"

 

Документация за процедурата - изтегли;Удостоверяване на време


С помощта на услугата на Stampit за удостоверяване на време - Time Stamp, Вие можете

да гарантирате, че документът е създаден преди акта на времевото подписване.


Тази услуга позволява да проверявате дали даден електронно подписан документ е бил променен след точния час на неговото времево подписване.

Файл

centralna_gradska_chast.zip
SHA-256 Хеш
e205a3c06ac50abe2ee2bf24ade31027c985a69869241ab77878dcd946ef27e8

Сериен номер:50ae8f77bc5d1685

Издадено:26.02.2019 16:27:13

tsr файл - изтегли;

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер