Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ СЛЕД 15.04.2016 Г.) ОП2018-01 Изпълнение на СМР за енергийна ефективност в Дом на културата гр.Девин Обявление за възложена поръчка с предмет:Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на проект на община Девин № 250 за обект "Намаляване емисиите на парниковите газове, посредством внедряване на мерки за енергийна ефективност в ...

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Петък, 11 Януари 2019г. 17:16ч.

Обявление за възложена поръчка с предмет: Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на проект на община Девин №250 за обект „Намаляване емисиите на парниковите газове, посредством внедряване на мерки за енергийна ефективност в Дом на културата гр.Девин“, финансиран по правилата на НДЕФ.

 

Обявление за възложена поръчка - отвори;

  

Удостоверяване на време

 


С помощта на услугата на Stampit за удостоверяване на време - Time Stamp, Вие можете

да гарантирате, че документът е създаден преди акта на времевото подписване.


Тази услуга позволява да проверявате дали даден електронно подписан документ е бил променен след точния час на неговото времево подписване.

 

Файл
Obiavlenie_dom_kultura.PDF
SHA-256 Хеш:
298ef4dd9d9d49086f009c156b99e7c6079eca493460d21e2d3c7eb0c7a0ee23
Сериен номер:2cdb3af5c9dbd323
Издадено:11.01.2019 16:16:12
tsr фаил - изтегли;

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер