Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ СЛЕД 15.04.2016 Г.) ОП2018-01 Изпълнение на СМР за енергийна ефективност в Дом на културата гр.Девин Протокол, доклад и решение за обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на проект на община Девин № 250 за обект "Намаляване емисиите на парниковите газове, посредством внедряване на мерки за енергийна ефективност в ...

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Сряда, 14 Ноември 2018г. 15:40ч.

Протокол, доклад и решение за обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на проект на община Девин №250 за обект „Намаляване емисиите на парниковите газове, посредством внедряване на мерки за енергийна ефективност в Дом на културата гр.Девин“, финансиран по правилата на НДЕФ.

 

 

Протокол, доклад и решение - изтегли;

 


 

Удостоверяване на време

 


С помощта на услугата на Stampit за удостоверяване на време - Time Stamp, Вие можете

 

да гарантирате, че документът е създаден преди акта на времевото подписване.

 


Тази услуга позволява да проверявате дали даден електронно подписан документ е бил променен след точния час на неговото времево подписване.

 

Файл

 

Protokol_doklad_reshenie_dom_kultura.zip
SHA-256 Хеш
52067d3c20cc97c79edb5857569f61c313882dadf9b5c44e9616a5fab28be527

Сериен номер:2415c5786a83b37c

Издадено:14.11.2018 14:38:31

 

tsr фаил - изтегли;

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер