Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ СЛЕД 15.04.2016 Г.) Събиране на оферти с обява СOO2018-07 Доставка и монтаж на осветителни тела кв. „Врътлек”, гр.Девин Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: Доставка и монтаж на осветителни тела кв. „Врътлек”, гр.Девин

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Петък, 09 Ноември 2018г. 12:11ч.

Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на Глава двадесет и шеста от ЗОП с предмет: „Доставка и монтаж на осветителни тела кв. „Врътлек”, гр.Девин”

 

 

Информация за публикувана в профила на купувача - отвори;

Документация за поръчката - изтегли;

 


 

Удостоверяване на време

 

 
С помощта на услугата на Stampit за удостоверяване на време - Time Stamp, Вие можете

да гарантирате, че документът е създаден преди акта на времевото подписване.

Тази услуга позволява да проверявате дали даден електронно подписан документ е бил променен след точния час на неговото времево подписване.

 

Файл

dokumentacia_osvetlenie_Vartlek.zip
SHA-256 Хеш
63a71132b8c89d1f0f7dd16473eda5be3853627d450f231179209bebb24d167c

Сериен номер:1ae05d756db4045

Издадено:09.11.2018 11:18:07

tsr фаил - изтегли;

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер