Начало ОБЯВЛЕНИЯ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2014 г. Съобщение до избирателите във връзка с произвеждането на избори за народни представители, насрочени на 05.10.2014 г.
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

             Общинска администрация гр.Девин уведомява избирателите, че във връзка с произвеждането на избори за народни представители, насрочени на 05.10.2014 година, могат да подават писмени заявления до кмета на Община Девин за:

 

1. Отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци до 27.09.2014г.

 

2. Издаване на удостоверения за гласуване на друго място. Удостоверенията се издават само на кандидатите, членовете на ЦИК и РИК и на наблюдателите, след подадено писмено заявление до Общинска администрация гр.Девин и кметствата в срок до 20.09.2014.г.. включително.

 

3. Вписване на избиратели в избирателните списъците, желаещи да гласуват по настоящ адрес.Вписването се извършва след писмено искане до Общинска администрация гр. Девин и кметствата в съставните села в срок до 20.09.2014г. включително.

 

4. За гласуване с подвижна избирателна кутия. Заявлениятя се подаватот избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение. Същите се приемат в Общинска администрация гр.Девин и кметствата в съставните села в срок до 14.09.2014г. включително.

 

 

 

 ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГР.ДЕВИН

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер