Начало ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ Декларации и регистър на декларациите по ЗПКОНПИ Декларации и регистър на декларациите по ЗПКОНПИ за 2018 г.
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща

 

Декларации и регистър на декларациите по ЗПКОНПИ

 

Име, презиме и фамилия

Длъжност

Декларация за несъвместимост

Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т.1

Декларация за имущество и интереси

Декларация за промяна в декларирани обстоятелства по т.2 в частта за интересите и за произхода на средствата при  предсрочно погасяване на задължения и кредити

 

 

 

Вх.№/Дата

 

Вх. №/ Дата

 

1

Елка  Станчева

Секретар на община Девин

3/12.04.2018

отвори;

 

1/25.05.2018

отвори;

 

2

Даниела  Хаджиева

Специалист „Архивар”

9/17.09.2018

отвори;

 

2/28.05.2018

отвори;

 

3

Дарина Димитрова

Старши счетоводител

6/08.05.2018

отвори;

 

3/28.05.2015

отвори;

 

4

Фатме Къртълова

Мл.експерт „Човешки ресурси”

1/01.03.2018

отвори;

 

4/29.05.2018

отвори;

 

5

Невена  Будакова

Старши специалист

ДО-104/24.03.2009

отвори;

 

5/30.05.2018

отвори;

 

6

Джамал  Уруков

Мл. експерт „Зелена система и екология”

4/13.07.2017

отвори;

 

6/30.05. 2018

отвори;

 

7

Румяна  Балабозова

Специалист

19/17.11.2016

отвори;

 

7/30.05.2018

отвори;

 

8

Илми

Къртъл

Старши специалист

Д-067/29.01.2009

отвори;

 

8/31.05.2018

отвори;

 

9

Георги  Бодуров

Старши специалист

ДО-105/24.03.2009

отвори;

 

9/31.05.2018

отвори;

 

10

Павлина  Сириджанова

Ст. специалист „Бюджет и ТРЗ”

11/04.01.2012

отвори;

 

10/01.06.2018

отвори;

 

11

Захаринка  Шапкова

Началник отдел „ Бюджет, финанси   и управление на човешките ресурси”

4/16.04.2018

отвори;

 

11/01.06.2018

отвори;

 

12

Захарина  Бачкова

Специалист

10/16.06.2016

отвори;

 

12/04.06.2018

отвори;

 

13

Наташа  Маджарова

Старши счетоводител

Д-24/28.01.2009

отвори;

 

13/04.06.2018

отвори;

 

14

Ирина  Юрукова

Гл. специалист „Туризъм, защита на потребителя”

12/10.01.2012

отвори;

 

14/04.06.2018

отвори;

 

15

Марияна  Кирова

Гл. специалист „Деловодство и АО”

Д-094/12.02.2009

отвори;

 

15/04.06.2018

отвори;

 

16

Албена  Бомбаширова

Гл. специалист „АОКП”

Д-43/28.01.2009

отвори;

 

16/04.06.2018

отвори;

 

17

Албена  Гогушева

Кметски наместник

5/09.10.2017

отвори;

 

17/04.06.2018

отвори;

 

18

Катя  Попова

Ст. специалист „Деловодство и АО”

Д-045/28.01.2009

отвори;

 

18/04.06.2018

отвори;

 

19

Албена Михайлова

Старши счетоводител

ДО-102/24.03.2018

отвори;

 

19/04.06.2018

отвори;

 

20

Радостина  Чакърова

Касиер счетоводител

Д-04/29.01.2009

отвори;

 

20/04.06.2018

отвори;

 

21

Мария Седянкова

Гл. специалист „ТОНМ”

4/23.12.2011

отвори;

 

21/05.06.2018

отвори;

 

22

Светослав Пуртев

Гл. специалист „ТОНМГК”

Д-0100/23.12.2011

отвори;

 

22/05.06.2018

отвори;

 

23

Даниела  Банкатева

Гл. специалист „ТОНМ”

7/23.12.2011

отвори;

 

23/05.06.2018

отвори;

 

24

Силвана  Кафеджиева

Специалист „ТОНМНС”

6/09.10.2017

отвори;

 

24/05.06.2018

отвори;

 

25

Станислав  Кабадаиев

Специалист „Общински гори”

3/07.12.2015

отвори;

 

25/05.06.2018

отвори;

 

26

Софка  Хаджийчева

Старши специалист

17/20.01.2012

отвори;

 

26/06.06.2018

отвори;

 

27

Илияна  Солакова

Старши юрисконсулт

7/08.05.2018

отвори;

 

27/06.06.2018

отвори;

 

28

Галя  Бочукова

Мл. експерт „ОС”

3/18.01.2016

отвори;

 

28/06.06.2018

отвори;

 

29

Антоний  Моллов

Началник отдел „Информационно обслужване, сигурност и връзки с обществеността”

31/03.01.2013

отвори;

 

29/06.06.2018

отвори;

 

30

Димитър  Янков

Гл. Експерт „Човешки ресурси и програми по заетост”

37/05.03.2013

отвори;

 

30/06.06.2018

отвори;

 

31

Ася  Стефанова

Гл. специалист „АО”

28/23.01.2012

отвори;

 

31/06.06.2018

отвори;

 

32

Красимир Кабадозов

Гл. специалист „ССиЗ”

Д-96/24.03.2009

отвори;

 

32/07.06.2018

отвори;

 

33

Андрей  Шанова

Специалист „Защита от бедствия и аварии,отбранително-мобилизационна подготовка, противопожарна охрана и охрана на труда.

2/07.12.2015

отвори;

 

33/07.06.2018

отвори;

 

34

Кръстина  Гаджакова

Специалист „Проекти и програми”

21/01.12.2015

отвори;

 

34/07.06.2018

отвори;

 

35

Николина  Жайгарова

Юрисконсулт

14/16.08.2016

отвори;

 

35/07.06.2018

отвори;

 

36

Надежда  Ризова

Началник отдел „Правно обслужване”

24/23.01.2012

отвори;

 

36/07.06.2018

отвори;

 

37

Таня  Аврамова

Секретар на МКБППМН

17/01.11.2016

отвори;

 

37/07.06.2018

отвори;

 

38

Антоанета  Гаджакова

Началник отдел „УТИОС”

41/11.10.2013

отвори;

 

38/07.06.2018

отвори;

 

39

Маргарита  Горанова

Гл. експерт „Проекти и програми”

Д-011/26.01.2009

отвори;

 

39/07.06.2018

отвори;

 

40

Бригита  Евтимова

Гл. специалист „Образование”

18/20.01.2012

отвори;

 

40/07.06.2018

отвори;

 

41

Венера Коджова

Ст. специалист

26/23.01.2012

отвори;

 

41/07.06.2018

отвори;

 

42

Лили  Чаушева

Секретар на МКБППМН

5/07.12.2015

отвори;

 

42/07.06.2018

отвори;

 

43

Наташа  Василева

Директор на Център за обществена подкрепа

32/01.02.2013

отвори;

 

43/07.06.2018

отвори;

 

44

Снежана  Радева

Директор на ДГ „Здравец”

2/17.07.2017

отвори;

 

44/07.06.2018

отвори;

 

45

Елена  Димитрова

Специалист канцелария на кмета

8/07.12.2015

отвори;

 

45/07.06.2018

отвори;

 

46

Аделина  Коджабашева

Специалист „Инвеститорски контрол”

7/20.04.2016

отвори;

 

46/07.06.2018

отвори;

 

47

Капка Бешева-Рахнева

Началник отдел „Европейски фондове и програми”

5/16.04.2018

отвори;

 

47/07.06.2018

отвори;

 

48

Стоян  Рахнев

Гл. специалист „КСДОТД”

Д-031/28.01.2009

отвори;

 

48/07.06.2018

отвори;

 

49

Славка  Чавдарова

Мл. експерт „Канцелария на общински съвет”

2/21.03.2018

отвори;

 

49/07.06.2018

отвори;

 

50

Людмила  Глухова

Гл. специалист

Д-101/24.03.2009

отвори;

 

50/07.06.2018

отвори;

 

51

Сийка  Михайлова

Гл. експерт „ образование и култура”

Д-016/28.01.2009

отвори;

 

51/07.06.2018

отвори;

 

52

Слави  Бочуков

Директор на общинско предприятие „БКС”

15/08.09.2016

отвори;

 

52/08.06.2018

отвори;

 

53

Кристина  Карова

Специалист

13/09.08.2016

отвори;

 

53/08.06.2018

отвори;

 

54

Татяна Вишанина

Директор ЦПЛР-ОДК- гр. Девин

 22/29.11.2016

отвори;

 

54/08.06.2018

отвори;

 

55

Мария Любенова

Деловодство и планопазене

12/01.08.2016

отвори;

 

55/08.06.2018

отвори;

 

56

Гергана  Байрактарова

Мл. експерт „Архивар”

11/05.07.2016

отвори;

 

56/08.06.2018

отвори;

 

57

Гергана  Башкова

Секретар на МКБППМН

 7/18.10.2017

отвори;

 

57/08.06.2018

отвори;

 

58

Севда  Чавдарова

Директор ДГ- „Катя Ванчева”

1/13.07.2017

отвори;

 

58/08.06.2018

отвори;

 

59

Руфие Шанова

Директор ДГ- „Радост”

Д-103/24.03.2009

отвори;

 

59/08.06.2018

отвори;

 

60

Мисли

Къртъл

Старши счетоводител

40/04.09.2013

отвори;

 

60/08.06.2018

отвори;

 

61

Роман Чавдаров

Гл. специалист „АО”

42/04.12.2013

отвори;

 

61/08.06.2018

отвори;

 

62

Мариана  Терзийска

Ст.експерт „ЗДМСЛ”

Д-039/28.01.2009

отвори;

 

62/08.06.2018

отвори;

 

63

Радка  Пищалова

Директор ДГ- „Изворче”

Д-100/24.03.2009

отвори;

 

63/08.06.2018

отвори;

 

64

Юлия  Хаджиева

Главен специалист „ГРАО”

Д-020/28.01.2009

отвори;

 

64/03.08.2018

отвори;

 

65

Илко 

Мишев

Мл. експерт „Общински гори”

10/03.09.2018

отвори;

 

65/03.09.2018

отвори;

 

66

Недрет  Чауш-Алиман

Старши счетоводител

12/14.09.2018

отвори;

 

66/14.09.2018

отвори;

 

67

Бисерка  Ушева

Мл. експерт „Връзки с обществеността и протокол”

11/10.09.2018

отвори;

 

67/19.09.2018

отвори;

 

68

Милена Гайдарова

Началник отдел „МТД”

14/28.09.2018

отвори;

 

68/24.10.2018

отвори;

 

69

Митка Вълчинова

Началник отдел „АО”

13/18.09.2018

отвори;

 

69/29.10.2018

отвори;

 

 

70

 

Павлина  Сириджанова

 

Ст. специалист „Бюджет и ТРЗ”

 

 

при напускане

 

70/19.11.2019

отвори;

 

 

 

Няма неподадени в срок декларации

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер