Начало ОБЯВЛЕНИЯ Отпадъци Заповед за определяне на границите на районите и честотата на сметоизвозването на територията на община Девин
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Четвъртък, 25 Октомври 2018г. 13:46ч.

З А П О В Е Д

№ РД-09-479

гр.Девин, 23.10.2018г.

 

     На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 63, ал.2 от Закона за местните данъци и такси и във връзка с чл.62 от Закона за местни данъци и такси

                                  

О П Р Е Д Е Л Я М :

       Вида на предлаганите услуги, границите на районите и честотата на сметоизвозване на територията на община Девин за 2019г.

       Разпореждам ОП”БКС-Девин” изпълнител на дейностите по чистотата да спазва определения график както следва:

1. гр. Девин:

1.1 Район централен – ежедневно /седем дни в седмицата/

Пешеходна зона - ул. „Освобождение”

Ул. „Ал. Костов”

Ул. „Дружба”

Ул. „Орфей”

Ул. „Люляк”

Площад „Възраждане”

Ул. „Цветан Зангов”

Ул. „Юндола”

Ул. „Родопи” – докръстовището с ул. „Спартак”

Ул. „В. Левски”

1.2 Район кв. Саята – ежеседмично – всеки понеделник

 

Ул. „Оборище”

Ул. „К. Ванчева”

Ул. „Спартак”

Ул. „Петко Войвода”

Ул. „Рила”

Ул. „Бузлуджа”

Ул. „Пирин”

Ул. „Акация”

Ул. „Гордю Войвода”

Ул. „Хан Аспарух”

Ул. „Велико Търново”

Ул. „Ален Мак”

Ул. „Родопи” – от кръстовището с ул. „Спартак”

Ул. „Балканска”

1.3 Район Врътлек - ежеседмично - всеки вторник

Ул. „Люляк”

Ул. „Искър”

Ул. „Горица”

Ул. „Гимназиална”

Ул. „Руен”

1.4 Район кв. Тодорково – ежеседмично – всяка сряда

ул. „ Шипка”

ул. „Здравец”

ул. „Бор”

ул. „Равня”

ул. „Извора”

ул. „Погорец”

ул. „Слави Кацаров”

ул. „ Шейново”

ул. „Хаджи Димитър”

ул. „ Васил Левски” – до „Девин” АД

1.5 Район кв.Изгрев – ежеседмично – всеки четвъртък

Ул. „Опълченска”

Ул. „Техеран”

Ул. „Филип Тотю”

Ул. „Въча”

Ул. „Искра”

Ул. „Граничар”

Ул. „Малчика”

1.6 Район кв.Кумбата – ежеседмично – всяка събота

Ул. „Стара планина”

Ул. „Хайдушка”

Ул. „Явор”

Ул. „Иглика”

            

1.7 Ул. Освобождение”

- ДАП – всяка събота;

- КПП – Забрал, бензиностанция „Петрол Комерс”, бензиностанция „Петрол” АД, ТИР – паркинг, Складове на едро, Дърводелски цех – Тепавичаров, СТС, Подстанция „Забрал”, ЕТ „Джей Ви – Джеват Кичуков” – всеки вторник;

- СПА Хотел „Исмена” – сметосъбирането и сметоизвозването се извършва: от началото на м.май до края на м.септември - ежеседмично в дните понеделник, сряда, петък, събота и неделя ; а от началото на м.октомври до края на м.април - ежеседмично в дните понеделник, сряда и петък.

1.8 Ул.Васил Левски”

- ДЛС „Извора”, „Девин”АД – всяка сряда

1.9 Струилица „Басейни”- летен период /от началото на м.април до края на м.октомври/ - сряда, ежеседмично; зимен период /от началото на м.ноември до края на м.март/ - два пъти месечно

2. кв. Настан :

2.1 Район кв. Настан – петък – ежеседмично

Ул. „Зора”

Ул. „Рожен”

Ул. „Лиляна Димитрова”

Ул. „Сан Стефано”

Ул. „Родопски извор”

Ул. „ Пионерска”

ЦДГ- Настан

Ул. „ Хайдушка поляна”

Ул. „ Индже войвода”

Ул. „Радост”

Рибарник

Бензиностанция „Петрол-Комерс”

ВЕЦ „ Настански мост”

          

3. За населените места:

3.1 с.Грохотно – всеки вторник

- бензиностанция „Асен Корчев” , фирма”Жан 66”ЕООД – всеки вторник

- с. Тешел – всяка събота;

- х-л „Орфей”, хижа „Тешел” и административна сграда на ВЕЦ „Тешел”- всяка събота

3.2 с.Гьоврен – всяка 1 и 3 седмица от месеца – четвъртък;

- бистро „Воденицата” и вила на фирма „Багра-98” ООД - всяка 1 и 3 седмица от месеца

3.3 с.Триград, с. Кестен и с. Жребево – всяка 1 и 3 седмица от месеца – събота;

- х-л „Аркан Хан, х-л „Гнездото на орлите”и Конна база - всяка 1 и 3 седмица от месеца – събота

3.4 с. Триград – всеки понеделник;

- хижа „Триградски скали” – всеки понеделник

3.5 с.Селча – 1 и 3 седмица от месеца – сряда

3.6 с.Михалково – 2 и 4 седмица от месеца – сряда;

- м. „Лозата” – цех на „Булсофагро сортови семена” АД -2 и 4 седмица от месеца – сряда;

- административно-битова сграда на ВЕЦ „Цанков камък” – ежеседмично - сряда;

- х-л „Чилингира” - 2 и 4 седмица от месеца – сряда;

- 5 бр. съдове – тип „Бобър”, разположени на пътя покрай яз. „Въча”- 2 и 4 седмица от месеца – сряда;

3.7 с.Стоманево – 2 и 4 седмица от месеца – петък

3.8 с. Лясково – 2 и 4 седмица от месеца – четвъртък

3.9 с. Осиково – 1 и 3 седмица от месеца – петък

3.10 с. Чуруково – 1 и 3 седмица от месеца – петък

3.11 с. Беден – 2 и 4 седмица от месеца – събота

3.12 с. Брезе – 2 и 4 седмица от месеца – неделя

3.13 „Рибарска хижа” и Рибарник „Девин-1” - 2 и 4 седмица от месеца неделя

             

4. Хотели в гр.Девин

Хотел „Орфей” , СПА хотел „Девин” , СПА хотел „Персенк” – сметосъбирането и сметоизвозването се извършва: от началото на м.май до края на м.септември - ежеседмично в дните понеделник, сряда, петък, събота и неделя; а от началото на м.октомври до края на м.април - ежеседмично в дните понеделник, сряда и петък.

5. Аквапарк „Персенк” в гр.Девин ”– сметосъбирането и сметоизвозването се извършва: от началото на м.май до края на м.септември - ежедневно; а от началото на м.октомври до края на м.април два пъти седмично – понеделник и четвъртък.

              

I. За всички имоти находящи се в границите по т.1, т.2, т.3 ,т.4 се оказват услуги по:

- събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране

-  третиране на битови отпадъци в съоръжения и инсталации

-    поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в общината

ІІ. За имоти, попадащи извън границите на организираното сметосъбиране и извозване се оказват услуги по:

-   третиране на битови отпадъци в съоръжения и инсталации

- поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в общината

Прилагането на заповедта се осъществява по реда на Раздел I „Такса битови отпадъци” от Глава Втора ” Местни такси ” на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община Девин, приета с Решение на Общински съвет.

В изпълнение на чл.63, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси настоящата заповед да се обяви публично на Интернет сайта и информационните табла в Община Девин и района по населени места .

Заповедта да се връчи на Кметовете и Кметските наместници по населени места, отдел „ Местни данъци и такси ” и на ОП „БКС – Девин” за сведение и изпълнение.

Контрол по настоящата Заповед възлагам на Директора на ОП „БКС – Девин”.

 

Красимир Даскалов

/Кмет на община Девин/

………………………./П/……………….      

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер