Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ СЛЕД 15.04.2016 Г.) Събиране на оферти с обява СOO2018-06 Инженеринг подпорна стена и и водосток за укрепване на пътя Тешел-Триград –Кестен Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: Изпълнение инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и СМР на обект: „Възстановяване и изграждане на подпорна стена и водосток за укрепване на пътя Тешел-Триград –Кестен ...

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Сряда, 10 Октомври 2018г. 14:12ч.

Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на Глава двадесет и шеста от ЗОП с предмет: "Изпълнение инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и СМР на обект: „Възстановяване и изграждане на подпорна стена и водосток за укрепване на пътя Тешел-Триград –Кестен, разклон за с. Жребево, при км. 6+065"

 

 

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП - отвори;

 

 Документация за поръчката - изтегли;

 


 

 Удостоверяване на време

 
С помощта на услугата на Stampit за удостоверяване на време - Time Stamp, Вие можете

  да гарантирате, че документът е създаден преди акта на времевото подписване.

  Тази услуга позволява да проверявате дали даден електронно подписан документ е бил променен след точния час на неговото времево подписване.

 

Файл

dokumentacia_ukrepvane_pat_Kesten.zip
SHA-256 Хеш
1fdd26b90bc87b8275b16e3e80c31845cf93fb81978249cecf27cc3880a91245

Сериен номер:69fc01dae7596d20

Издадено:10.10.2018 14:18:55

tsr фаил - изтегли;

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер