Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ ПРИ ОБС - ДЕВИН

   

№ по ред

Име, бащино и фамилия на общинския съветник

№ на мобилен телефон

1

ВЕЛИЗАР ВИКТОРОВ ШАНОВ

0877316144

2

ВЕНЕТА СТАМОВА ТОДОРОВА

0877316155

3

ВЛАДИМИР СТЕФАНОВ МИТЕВ

0877316165

4

ГАЛЯ ИВАНОВА БЕЛБЕРОВА

0877316154

5

ДЖАМАЛ БАЙРАМ ЧИТАК

0879221589

6

ДИЯНА АСЕНОВА ЧАУШЕВА

0893449965

7

ЕЛЕНА АНДОНОВА - КОПАРАНОВА

0889178729

8

ЗДРАВКО МИТКОВ СТОЯНОВ

0889139139

9

МЛАДЕН ЗЛАТКОВ КОРЧЕВ

0877316158

10

НАТАША ВЛАДИМИРОВА ВАСИЛЕВА

0879993859

11

НЕВЕН ЕМИЛОВ УСТОВ

0879993864

12

СВИЛЕН ХАРИЕВ ВИДЕНОВ

0877317150

13

СЕВДАЛИНА ЧАВДАРОВА СПАХИЕВА - БРЕЗАЛИЕВА

0879993890

14

ХРИСТИНА ТОШКОВА ДИМИТРОВА

0877319182

15

ЮЛИЯН ВЕЛКОВ СЕМЧЕВ

0889532673

16

ЮЛИЯН СТРАХИЛОВ ЛЮБЕНОВ

0878688533

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер