Начало ОБЯВЛЕНИЯ Продажба и предоставяне под наем на имоти и вещи Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински движими вещи насрочен за 11.10.2018 год.
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Петък, 28 Септември 2018г. 13:43ч.

ОБЩИНА ДЕВИН

ОБЯВЯВА: Публичен търг с явно наддаване за за продажба на общински движими вещи както следва:

 

           I. 32 / тридесет и два / тона отпадно желязо от нарязани котли и радиатори, с първоначална цена 0,25 ст. без ДДС за килограм съгласно приложена пазарна оценка изготвена от лицензиран оценител.

ІI. Предложения за участие в търга се приемат в деловодството на общината от 01.10.2018 г. до 17.00 часа на 10.10.2018 г. Ако предложението за участие е от фирма, трябва да бъде придружено с актуално съдебно състояние на фирмата.

III. Срок за закупуване на тръжната документация от 01.10.2018г. до 10.10.2018 г. от Общинска администрация, гр.Девин, ул.”Дружба” №1, ет.ІІ, стая №11с цена 50лв.

IV. Срок за подаване на предложения за участие в търга е от 01.10.2018 год. до 17.00 часа на 10.10.2018 год.

V. Срок за извършване на оглед на вещите от 01.10.2018г. до 10.10.2018г.

VI. Стъпка за наддаване в размер на 10% от началната тръжна цена.

VІІ. Определям дати за провеждане на търга на 11.10.2018 г. от 10.00 часа в залата на Общинска администрация, ул.”Дружба” №1, гр.Девин и на 23.10.2018 г.

 

Крайна дата за закупуване на тръжни документи, оглед и подаване предложения за участие за повторния търг е 22.10.2018 г.

 

КМЕТ НА ОБЩИНА ДЕВИН:

КРАСИМИР ДАСКАЛОВ

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер