Начало ОБЯВЛЕНИЯ Продажба и предоставяне под наем на имоти и вещи Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти насрочен за 12.10.2018 год.
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Петък, 28 Септември 2018г. 13:41ч.

ОБЩИНА ДЕВИН

 

ОБЯВЯВА публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на следните общински имоти:

1.Терен попадащ в имот с идентификатор № 20465.502.5029по ПУП на гр.Девин, общ.Девин, обл.Смолян, ул.Освобождение” - предназначен за поставяне на преместваем търговски обект павилион – за продажба на царевицас площ 3 кв.м., с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 4.20 лв. с ДДС, съгласно Приложение №1, р.I, р.6,к.10 от Наредба №2 на Община Девин за срок от една година.

2. Терен попадащ в имот с идентификатор № 20465.502.5029по ПУП на гр.Девин, общ.Девин, обл.Смолян, ул.Освобождение” - предназначен за поставяне на павилион за търговска дейностс площ 4,5 кв.м., с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 6.30 лв. с ДДС, съгласно Приложение №1, р.I, р.6,к.10 от Наредба №2 на Община Девин за срок от една година.

Депозит за участие в търга 10 % от началната тръжна годишна наемна цена, която да се внесе в касата на Общината до 17.00 часа на 11.10.2018 г.

Стъпка за наддаване в размер на 10% от началната тръжна цена.

Срок за закупуване на тръжната документация от 02.10.2018г. до 11.10.2018г. от Общинска администрация, гр.Девин, ул.”Дружба” №1, ет.ІІ, стая №11 с цена 30 лв.

Срок за извършване на оглед на имота от 02.10.2018г. до 11.10.2018г.

Предложения за участие в търга се приемат в деловодството на Общината от 02.10.2018 г. до 17.00 часа на 11.10.2018 г.

Дати за провеждане на търга на 12.10.2018г. от 10.00 часа в залата на Общинска администрация, ул.”Дружба” №1, гр.Девин и на 25.10.2018 г. Крайна дата за закупуване на тръжни документи, оглед и подаване предложения за участие за повторния търг е 24.10.2018 г.

 

КМЕТ НА ОБЩИНА ДЕВИН:

КРАСИМИР ДАСКАЛОВ

  

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер