Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ СЛЕД 15.04.2016 Г.) Събиране на оферти с обява СОО2018-04 Изработване на технически проект на водоснабдителна система и съоръжения в кв. Настан Протокол на комисията по процедура чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Изработване на технически проект „Изграждане, реконструкция и рехабилитация на външна и вътрешна водоснабдителна система и съоръжения в кв. Настан, гр. Девин –етап 1"

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Вторник, 18 Септември 2018г. 14:05ч.

Протокол на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите за участие в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на Глава двадесет и шеста от ЗОП с предмет:„Изработване на технически проект „Изграждане, реконструкция и рехабилитация на външна и вътрешна водоснабдителна система и съоръжения в кв. Настан, гр. Девин –етап 1”

 

Протокол на комисията - отвори;


 

 Удостоверяване на време

 
С помощта на услугата на Stampit за удостоверяване на време - Time Stamp, Вие можете

 да гарантирате, че документът е създаден преди акта на времевото подписване.

 Тази услуга позволява да проверявате дали даден електронно подписан документ е бил променен след точния час на неговото времево подписване.

 

Файл

prototkol_proektirane_Nastan.pdf
SHA-256 Хеш
059020c2ce7e2af466af0bf9dd9ea715dc11c1f84551c80b965cefa6920f5b40

Сериен номер:32e055d7420007b6

Издадено:18.09.2018 14:03:24

tsr фаил - изтегли;

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер