Начало ПРОЕКТИ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ Проекти на нормативни актове преди 01 май 2020 г. Проект на допълнение към Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги – месечни такси в ЦПЛР-Ученическо общежитие „Васил Левски”, гр. Девин
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Вторник, 28 Август 2018г. 15:09ч.

Проект на допълнение към Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги – месечни такси в ЦПЛР-Ученическо общежитие „Васил Левски”, гр. Девин

Съгласно чл.26, ал.3 и 4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни Община Девин чрез настоящето публикуване за обществено обсъждане предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на допълнение към Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги –месечни такси в ЦПЛР-Ученическо общежитие „Васил Левски”, гр. Девин, на e-mail адрес: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. или в деловодството на Община Девин, ул. „Дружба” №1

МОТИВИ:

1.Причини, които налагат приемането:

Център за подкрепа за личностно развитие –Ученическо общежитие „Васил Левски”, гр. Девин приема и настанява ученици, които се обучават в СУ „Христо Ботев”, гр. Девин и ПГЕ „А.С.Попов”, гр. Девин.

В общежитието се заплаща месечна такса от 30 лева за един ученик. От подадените заявления за прием в общежитието е видно, че има ученици, които са от едно семейство /братя или сестри/. Това са ученици предимно от семейства, които не разполагат с достатъчен финансов ресурс. Заплащането на месечната такса от          30 лв. за всеки ученик е непосилна. Необходима е подкрепа на тези семейства, за да осигурят нормалното обучение на учениците си. Предлагам към чл.37 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в община Девин да бъде добавена нова ал.3, която да гласи:

„Таксата по ал.1 за двама и повече ученици от едно семейство, които ползват общежитие да бъде с 50 на сто намаление”.

2. Цели, които се поставят:

С предложения проект на допълнение към Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги – месечни такси в ЦПЛР-Ученическо общежитие „Васил Левски”, гр. Девин, се цели да се подпомогнат семейства, които са в затруднено финансово състояние и ще се окаже обща и допълнителна подкрепа на учениците им.

С прилагането на допълнението към Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги – месечни такси в ЦПЛР-Ученическо общежитие „Васил Левски”, гр. Девин ще се намалят приходите от местните такси, но помощта, която ще се окаже на учениците и семействата в затруднено финансово състояние ще има социален ефект.

С прилагането на допълнението към Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги –месечни такси в ЦПЛР-Ученическо общежитие „Васил Левски”, гр. Девин ще се ще се окаже на учениците и семействата в затруднено финансово състояние финансова и социална подкрепа.

Ще се въведат ясни правила за таксите в УО „Васил Левски” и родители с двама и повече ученика биха предпочели ползването на ученическо общежитие пред частните квартири.

За тези ученици ще се оказва обща и допълнителна подкрепа.

Предлаганият проект на допълнението към Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги –месечни такси в ЦПЛР-Ученическо общежитие „Васил Левски”, гр. Девин не противоречи на българското законодателство, както и на правото на Европейския съюз.

Проектът на допълнение към Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги – месечни такси в ЦПЛР-Ученическо общежитие „Васил Левски”, гр. Девин е публикуван на официалната страница - www.devin.bg на 28.08.2018 г.

                                     

   

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер