Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ СЛЕД 15.04.2016 Г.) ОП2018-03 Обществен превоз на пътници по автобусни линии Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии: Девин- Смолян -Девин и междуселищна автобусна линия -Девин-Гьоврен -Девин

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Петък, 10 Август 2018г. 16:00ч.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии: Девин-Смолян-Девин и междуселищна автобусна линия Девин-Гьоврен-Девин.

Документация за участие - изтегли ;Удостоверяване на време


С помощта на услугата на Stampit за удостоверяване на време -Time Stamp, Вие можете

да гарантирате, че документът е създаден преди акта на времевото подписване.


Тази услуга позволява да проверявате дали даден електронно подписан документ е бил променен след точния час на неговото времево подписване.

Файл
avtobusni linii.zip
SHA-256 Хеш
81acfc106de24cd81452f6158fed4b05be8371704de102184ee1e11994f61c45
Сериен номер:5b0dd414810959f2
Издадено:10.08.2018 15:47:27


tsr фаил - изтегли ;
 

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер