Начало ОБЯВЛЕНИЯ Продажба и предоставяне под наем на имоти и вещи Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на сграда с идентификатор 20465.504.1030.1, находяща се в имот – частна общинска собственост с идентификатор 20465.504.1030, насрочен на 23.08.2018 год.
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Петък, 10 Август 2018г. 15:39ч.

ОБЩИНА ДЕВИН

 

ОБЯВЯВА: Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на сграда с идентификатор 20465.504.1030.1, находяща се в имот – частна общинска собственост с идентификатор 20465.504.1030, гр.Девин, общ.Девин, обл.Смолян, ул. Явор”, цялата с площ от 200 кв.м., представляваща гаражи 2 броя, всеки от които с площ от 100 кв.м., за складове с първоначална месечна наемна цена от 180.00 лв. с ДДС за срок от пет години.

Депозит за участие в търга 10 % от началната тръжна годишна наемна цена, която да се внесе в касата на Общината до 17.00 часа на 22.08.2018 г.

Стъпка за наддаване в размер на 10% от началната тръжна цена.

Срок за закупуване на тръжната документация от 13.08.2018г. до 22.08.2018г. от Общинска администрация, гр.Девин, ул.”Дружба” №1, ет.ІІ, стая №11 с цена 30 лв.

Срок за извършване на оглед на имота от 13.08.2018г. до 22.08.2018г.

Предложения за участие в търга се приемат в деловодството на Общината от 13.08.2018 г. до 17.00 часа на 22.08.2018 г.

Дати за провеждане на търга на 23.08.2018г. от 10.00 часа в залата на Общинска администрация, ул.”Дружба” №1, гр.Девин и на 04.09.2018 г. Крайна дата за закупуване на тръжни документи, оглед и подаване предложения за участие за повторния търг е 03.09.2018 г.

 

КМЕТ НА ОБЩИНА ДЕВИН:

КРАСИМИР ДАСКАЛОВ

  

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер