Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ СЛЕД 15.04.2016 Г.) Събиране на оферти с обява СОО2018-03 Основен ремонт на сгради – общинска собственост на територията на Община Девин по пет обособени позиции Обява и информация за обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: Основен ремонт на сгради – общинска собственост на територията на Община Девин по пет обособени позиции

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Сряда, 08 Август 2018г. 14:56ч.

Обява и информация за удължаване на първоначално определения срок за получаване на оферти за предмет: Основен ремонт на сгради – общинска собственост на територията на Община Девин по пет обособени позиции, както следва:

Обособена позиция 1: Основен ремонт на сградата на кметство с.Михалково 

Обособена позиция 2: Основен ремонт на сградата на кметство с.Кестен

Обособена позиция 3: Основен ремонт  на ДГ "Изворче”, гр.Девин

Обособена позиция 4: Основен ремонт на помещения  в ДГ "Здравец”,гр. Девин

Обособена позиция 5: Основен ремонт на обществена тоалетна в с.Осиково 

 

 

Информация - отвори;

Обява - отвори;

  


 

Удостоверяване на време

 
С помощта на услугата на Stampit за удостоверяване на време - Time Stamp, Вие можете

 да гарантирате, че документът е създаден преди акта на времевото подписване.

 Тази услуга позволява да проверявате дали даден електронно подписан документ е бил променен след точния час на неговото времево подписване.

 

Файл
Obqava .pdf
SHA-256 Хеш
a7d89db808956075091f82f4f823c57fc2c9ff3a0c782543dfe14909c1ad5e48
Сериен номер:66d4afb9a6481a87
Издадено:08.08.2018 14:25:11

tsr фаил - изтегли;
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер