Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ ПРЕДИ 15.04.2016 Г.) Обществени поръчки публикувани преди 01.10.2014 г. Трето разяснение по обществена поръчка с предмет: "Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Девин с обособени позиции"

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Петък, 01 Август 2014г. 18:35ч.

 

Р А З Я С Н Е Н И Е

 

по чл.29 ЗОП

 

Относно: постъпило в община Девин искане от участник за разяснение по документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет:Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град ДЕВИН с обособени позиции:

 

1. Изготвяне на „Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на град Девин”;

2 Изготвяне на екологична оценка (ЕО) и оценка на съвместимостта (ОС) на ИПГВР (ако се наложи изготвянето на такива).

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл.29 ЗОП, моля да имате предвид, следното разяснение - ИЗТЕГЛИ

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер