Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ СЛЕД 15.04.2016 Г.) Събиране на оферти с обява СОО2018-04 Изработване на технически проект на водоснабдителна система и съоръжения в кв. Настан Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Изработване на технически проект „Изграждане, реконструкция и рехабилитация на външна и вътрешна водоснабдителна система и съоръжения в кв. Настан, гр. Девин –етап 1”

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Петък, 03 Август 2018г. 09:44ч.

Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на Глава двадесет и шеста от ЗОП с предмет:„Изработване на технически проект „Изграждане, реконструкция и рехабилитация на външна и вътрешна водоснабдителна система и съоръжения в кв. Настан, гр. Девин –етап 1”

 

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП - отвори;

 Документация за поръчката - изтегли;

 


 Удостоверяване на време

 
С помощта на услугата на Stampit за удостоверяване на време - Time Stamp, Вие можете

 да гарантирате, че документът е създаден преди акта на времевото подписване.

 Тази услуга позволява да проверявате дали даден електронно подписан документ е бил променен след точния час на неговото времево подписване.

 

Файл

dokumentacia_proektirane_VIK_Nastan.zip
SHA-256 Хеш
ed15813f525e660367390eb72de540bcb42d1ffe1a51e1401e164cae111d871c

Сериен номер:5bb53feb2c0e7e6a

Издадено:03.08.2018 09:44:33

tsr фаил - изтегли;

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер