Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ СЛЕД 15.04.2016 Г.) ОП2018-01 Изпълнение на СМР за енергийна ефективност в Дом на културата гр.Девин Съобщение за промяна на датата и часа на отваряне на офертите на участниците в обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на проект на община Девин № 250 за обект "Намаляване емисиите на парниковите газове, посредством ...

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Вторник, 10 Юли 2018г. 16:26ч.

Съобщение за промяна на датата и часа на отваряне на офертите на участниците в процедура за възлагане обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на проект на община Девин №250 за обект „Намаляване емисиите на парниковите газове, посредством внедряване на мерки за енергийна ефективност в Дом на културата гр.Девин“, финансиран по правилата на НДЕФ.

 

Съобщение - отвори;

 Удостоверяване на време

С помощта на услугата на Stampit за удостоверяване на време - Time Stamp, Вие можете

да гарантирате, че документът е създаден преди акта на времевото подписване.

Тази услуга позволява да проверявате дали даден електронно подписан документ е бил променен след точния час на неговото времево подписване.

Файл
saobstenie.PDF
SHA-256 Хеш
538f1324bcb179385c2fea9615cd8680e7ce61a1a80e89e7c09b87df61dcaf1e

Сериен номер:682d076c27927518

Издадено:10.07.2018 16:20:46

tsr файл - изтегли;
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер