Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ СЛЕД 15.04.2016 Г.) ОП2018-02 Снегопочистване и зимно поддържане на общинска пътна мрежа, разделена на 3 /три/ обособени позиции Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Снегопочистване и зимно поддържане на общинска пътна мрежа за оперативен сезон 2018/2019 г., 2019/2020 г., 2020/2021 г., 2021/2022 г., 2022/2023 г., разделена на три обособени позиции

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Сряда, 27 Юни 2018г. 15:08ч.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Снегопочистване и зимно поддържане на общинска пътна мрежа, разположена на територията на община Девин за оперативен сезон 2018/ 2019 година, 2019/ 2020 година, 2020/ 2021 година, 2021/ 2022 година, 2022/ 2023 година, разделена на 3 /три/ обособени позиции, както следва:

1.Обособена позиция 1: Снегопочистване и зимно поддържане на улиците в гр.Девин, кв.Настан и с.Лясково

2.Обособена позиция 2: Снегопочистване и зимно поддържане на път SML1050 /III-197/ Тешел – Триград – Кестен, път SML1052 /SML1050, Тешел – Триград/ - Гьоврен и път SML1050 /SML1050, Триград - Кестен/ - Водни пад

3.Обособена позиция 3: Снегопочистване и зимно поддържане на местните общински пътища на територията на община Девин

 

Решение за откриване на процедурата - отвори;

Обявление за поръчка - отвори;

Документация за участие - изтегли;Удостоверяване на време


С помощта на услугата на Stampit за удостоверяване на време - Time Stamp, Вие можете

да гарантирате, че документът е създаден преди акта на времевото подписване.


Тази услуга позволява да проверявате дали даден електронно подписан документ е бил променен след точния час на неговото времево подписване.

Файл
dokumentacia_zimno.zip
SHA-256 Хеш
a093f6a590a4e7cb5020622791020e11e039a81f5ce9f0d5481f0086a5af91ce

Сериен номер:56d213158122a031

Издадено:27.06.2018 15:20:12

tsr фаил - изтегли;
 
.

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер