Начало ОБЯВЛЕНИЯ Покани към гражданите на община Девин Покана за публично обсъждане на намерението на община Девин за поемане на дългосрочен общински дълг
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Сряда, 27 Юни 2018г. 14:03ч.

П О К А Н А

ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

НА НАМЕРЕНИЕТО НА ОБЩИНА ДЕВИН ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН

ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ФИНАНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ В ПОЛЗА

НА МЕСТНАТА ОБЩНОСТ

 

 

 

            УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

     На основание, чл.15 от Закона за общинския дълг и чл.2 от Наредбата за провеждане на обществено обсъждане, приета с Решение №76 от 12.06.2006 г. от Общински съвет Девин

 

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ДЕВИН – КРАСИМИР ДАСКАЛОВ

КАНИ ГРАЖДАНИ, ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА ОТ ОБЩИНАТА ДА УЧАСТВАТ В ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАМЕРЕНИЕТО ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ

 

В съответствие с чл.4, т.1 и т.8 от Закона за общинския дълг за финансиране на инвестиционни проекти в полза на местната общност и за разплащане на просрочените задължения със следните основни параметри:

1. Максимален размер на дълга – 2 500 000 лв.;

2. Валута на дълга – лева;

3. Вид на дълга – дългосрочен, поет с договор за общински заем;

4. Начин на обезпечение на кредита: Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Девин, по чл.45, ал.1, т.1 букви от „а” до „ж” от Закона за публични финанси и бюджетните взаимоотношения на община Девин по чл.52, ал.1 буква „б” от Закона за публични финанси;

5. Условия за погасяване – до 120 чесеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

6. Максимален лихвен процент, такси, комисионни и други.

6.1 Максимален лихвен процент – годишна лихва в размер на не повече от 4.00% (четири на сто)

6.2 В случай на просрочие на погасителната вноска по главницата, просрочената сума ще се олихвява с лихвен процент за просрочие, формиран като сбор от лихвения процент по т.6.1 завишен с предложената от участниците надбавка;

6.3 Без такси за управление, без такса за предсрочно погасяване;

7. Източници за погасяване на главницата – собствени приходи на общината

8. Място и дата на провеждане на обсъждането – 09.07.2018 г. (понеделник) от 16.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет - Девин

Проекта за поемане на дългосрочен общински дълг може да изтеглите от ТУК.

 

Красимир Даскалов

Кмет на община Девин

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер