Начало ОБЯВЛЕНИЯ Покани към гражданите на община Девин Покана за публично обсъждане на намерението на община Девин за поемане на дългосрочен общински дълг
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Сряда, 27 Юни 2018г. 14:03ч.

П О К А Н А

ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

НА НАМЕРЕНИЕТО НА ОБЩИНА ДЕВИН ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН

ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ФИНАНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ В ПОЛЗА

НА МЕСТНАТА ОБЩНОСТ

 

 

 

            УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

     На основание, чл.15 от Закона за общинския дълг и чл.2 от Наредбата за провеждане на обществено обсъждане, приета с Решение №76 от 12.06.2006 г. от Общински съвет Девин

 

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ДЕВИН – КРАСИМИР ДАСКАЛОВ

КАНИ ГРАЖДАНИ, ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА ОТ ОБЩИНАТА ДА УЧАСТВАТ В ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАМЕРЕНИЕТО ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ

 

В съответствие с чл.4, т.1 и т.8 от Закона за общинския дълг за финансиране на инвестиционни проекти в полза на местната общност и за разплащане на просрочените задължения със следните основни параметри:

1. Максимален размер на дълга – 2 500 000 лв.;

2. Валута на дълга – лева;

3. Вид на дълга – дългосрочен, поет с договор за общински заем;

4. Начин на обезпечение на кредита: Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Девин, по чл.45, ал.1, т.1 букви от „а” до „ж” от Закона за публични финанси и бюджетните взаимоотношения на община Девин по чл.52, ал.1 буква „б” от Закона за публични финанси;

5. Условия за погасяване – до 120 чесеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

6. Максимален лихвен процент, такси, комисионни и други.

6.1 Максимален лихвен процент – годишна лихва в размер на не повече от 4.00% (четири на сто)

6.2 В случай на просрочие на погасителната вноска по главницата, просрочената сума ще се олихвява с лихвен процент за просрочие, формиран като сбор от лихвения процент по т.6.1 завишен с предложената от участниците надбавка;

6.3 Без такси за управление, без такса за предсрочно погасяване;

7. Източници за погасяване на главницата – собствени приходи на общината

8. Място и дата на провеждане на обсъждането – 09.07.2018 г. (понеделник) от 16.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет - Девин

Проекта за поемане на дългосрочен общински дълг може да изтеглите от ТУК.

 

Красимир Даскалов

Кмет на община Девин

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер