Начало ОБЯВЛЕНИЯ Обявления по устройство на територията Проект за ПУП-ПРЗ за ПИ 122014, част от ПИ 122013 /имот с проектен номер 122145, част от имот с проектен номер 122144/ и част от ПИ 122002 в м. „Калявища“, с.Брезе.
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Сряда, 27 Юни 2018г. 13:55ч.

СЪОБЩЕНИЕ

 

     Общинска администрация гр. Девин, на основание чл.128,ал.3 и параграф 4,ал.1 от ЗУТ уведомява заинтересованите страни- собственици на съседни поземлени имоти 122015,122120 и 122121 в м. „Калявища“, с.Брезе, че е изработен проект за   ПУП-ПРЗ за ПИ 122014,част от ПИ 122013 / имот с проектен номер 122145, част от имот с проектен номер 122144/ и част от ПИ 122002 в м. „Калявища“,с.Брезе.Проектът предлага разширение на гробищен парк на с. Брезе и образуване на ново УПИ I- за гробищен парк, в който се включва съществуващото гробище и площа на новото разширение.Предвижда се и реализирането на подход, като продължение на съществуващия полски път.

     Проектът се намира в отдел „УТИОС” при Община Девин и може да се прегледат от заинтересованите страни.

     Искания и възражения по проекта се правят писмено до Община Девин в 14- дневен срок от получаване на съобщението.

      

       От общинска администрация

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер