Начало ОБЯВЛЕНИЯ Обявления по устройство на територията Проект за ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ ІІ- за жилищно строителство, общежитие и административна сграда, УПИ ХХІ- групово жилищно строителство / ПИ 20465.504.848/ и промяна на уличната регулация гр. Девин
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Понеделник, 25 Юни 2018г. 09:14ч.

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Във връзка с чл.61,ал.3 от АПК по повод съобщение № 91-101-11#9 от 29.05.2018 г. за издадена заповед Заповед № РД-09-210 от 30.04.2018 г. на Кмета на Община Девин

 

Общинска администрация, на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ съобщава на собствениците на имот с идентификатор 20465.504.849 гр. Девин, заинтересувани лица по чл.131 от ЗУТ, че със Заповед № РД-09-210 от 30.04.2018 г. на Кмета на Община Девин е одобрен проект за ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ ІІ- за жилищно строителство, общежитие и административна сграда, УПИ ХХІ- групово жилищно строителство / ПИ 20465.504.848/ и промяна на уличната регулация от о.т.1671,през о.т.1672,о.т.1673 до о.т. 1674 и от о.т. 1666, през о.т.1676, о.т. 1677 до о.т.1678, кв. 68, гр. Девин.

Искания и възражения по проекта се правят на основание чл. 215 от ЗУТ чрез Община Девин до Административен съд гр. Смолян в 14- дневен срок от получаване на съобщението.

                                    

        От общинска администрация

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер