Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ СЛЕД 15.04.2016 Г.) ОП2017-06 Избор на изпълнител на обект: „Основен ремонт и реконструкция на улици в с. Гьоврен, община Девин” Обявление за възложена поръчка и договор с изпълнител и приложения за обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител на обект: „Основен ремонт и реконструкция на улици в с. Гьоврен, община Девин”

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Понеделник, 14 Май 2018г. 13:51ч.

Договор с изпълнител и приложения за обществена поръчка с предмет:  Избор на изпълнител на обект: „Основен ремонт и  реконструкция на улици в с. Гьоврен, община Девин”

 

Обявление за възложена поръчка - отвори;

 

Договор с приложенията към него - отвори;

 

Техническото предложение не е сканирано към приложенията, тъй като е представена декларация по чл. 102, ал.2 от ЗОП за конфиденциалност.

 Личните данни в договора и приложенията са заличени на основание чл. 2, ал.2 от ЗЗЛД, във връзка с чл.42, ал.5 от ЗОП

 
Удостоверяване на време


С помощта на услугата на Stampit за удостоверяване на време - Time Stamp, Вие можете

да гарантирате, че документът е създаден преди акта на времевото подписване.


Тази услуга позволява да проверявате дали даден електронно подписан документ е бил променен след точния час на неговото времево подписване.

Файл
dogovor_s_prilogenia_Gyovren.pdf
SHA-256 Хеш
323c43a19186d23d9e95462a405f5b6cdca2024ae8d3fdf655b60496f13a8a62

Сериен номер:1398bdf7a250ab3e

Издадено:14.05.2018 13:49:44

tsr файл - изтегли;
 

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер