Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ СЛЕД 15.04.2016 Г.) Публично състезание ПС2017-08 Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на обекти по две обособени позиции Обявление за възложена поръчка и договор с приложенията към него по първа обособена позиция в публично състезание по ЗОП с предмет: Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на обекти по две обособени позиции

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Понеделник, 14 Май 2018г. 14:37ч.

Договор с приложенията към него по първа обособена позиция в публично състезание по ЗОП с предмет: Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на обекти по две обособени позиции:

Обособена позиция №1: Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор на обект:Основен ремонт и реконструкция на улици в с.Гьоврен, община Девин

Обособена позиция №2: Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор на обект:Основен ремонт и реконструкция на улици в с.Осиково, община Девин

 

Обявление за възложена поръчка - отвори;

 

Договор с приложенията към него - отвори;

 

Личните данни в договора и приложенията са заличени на основание чл. 2, ал.2 от ЗЗЛД, във връзка с чл.42, ал.5 от ЗОП

 
 

Удостоверяване на време


С помощта на услугата на Stampit за удостоверяване на време - Time Stamp, Вие можете

да гарантирате, че документът е създаден преди акта на времевото подписване.

Тази услуга позволява да проверявате дали даден електронно подписан документ е бил променен след точния час на неговото времево подписване.

 

Файл
dogovor_prilojeniq_nadzor_ulici_giovren.zip
SHA-256 Хеш
29f5b9d32db8993cc113aeebbb53656e5655cb7f976fe23c827f3642a2683c1f

Сериен номер:3f6f40d78ac8c342

Издадено:14.05.2018 14:39:15

tsr файл - изтегли;

 

 

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер