Начало ОБЯВЛЕНИЯ Покани към гражданите на община Девин Покана за среща със заинтересованите страни за представяне на възможностите за саниране на жилищни сгради по ОПРР 2014-2020
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

 

ОБЩИНА ДЕВИН


 

 

ПОКАНА ЗА среща със заинтересованите страни

ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА САНИРАНЕ НА ЖИЛИЩНИ СГРАДИ ПО ОПРР 2014-2020

 

Община Девин кани заинтересованите страни на среща във връзка с представяне възможностите за саниране на жилищни сгради по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020. С това се поставя началото на информационна кампания на Община Девин, която е допустим кандидат по Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на Оперативна програма Региони в растеж 2014 – 2020 г., Процедура на подбор на проекти BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони-2”.

Срещата ще се проведе на 17 април 2018 г. (вторник) от 17.30 часа в заседателната зала на Общинска администрация - Девин, ул. „Дружба” № 1, ет.3.

Целта на срещата е разясняване условията за кандидатстване за изпълнение на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради и повишаване информираността на целевите групи относно необходимостта от обновяване на сградите. 

Изпълнението на мерките за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради ще допринесе за по-високо ниво на енергийната ефективност в тях, както и за намаляване на разходите за енергия; подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на сградите; топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда. Одобрените сгради ще получат до 100 % безвъзмездна финансова помощ.

 

            /П/

КРАСИМИР ДАСКАЛОВ

Кмет на община Девин

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер