Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ ПРЕДИ 15.04.2016 Г.) Обществени поръчки публикувани преди 01.10.2014 г. Отваряне на ценовите оферти по обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител на инженеринг- работно проектиране и СМР за с. Гьоврен в две обособени позиции

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Вторник, 01 Юли 2014г. 14:22ч.

СЪОБЩЕНИЕ

Относно: Обществена поръчка с предмет: «Избор на изпълнител на инженеринг- работно проектиране и СМР в две обособени позиции: Обособена позиция 1: Реконструкция/Рехабилитация и изграждане на водоснабдителни и канализационни мрежи, системи и съоръжения в с. Гьоврен, община Девин, област Смолян. Обособена позиция 2: Инженеринг - работно проектиране и реконструкция/рехабилитация на улична мрежа в с. Гьоврен, община Девин, област Смолян, финансирани със средства от Публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите“

         На основание чл. 69 а, ал. 3 от ЗОП Ви уведомявам, че комисията назначена със заповед № РД - 09- 273/10.06.2014 г. ще отвори ценовите оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с горепосоченият предмет на 03.07.2014 г. в 13:00 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Девин.

         На заседанието на комисията имат право да присъстват представляващите участниците или упълномощени техни представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.

        

         /Надежда Ризова/

         Председател на комисията

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер