Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ СЛЕД 15.04.2016 Г.) ОП2017-07 Инженеринг на обект „Основен ремонт и реконструкция на улици в с.Осиково, община Девин“ Договор с приложенията към него за обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител на инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Основен ремонт и реконструкция на улици в с.Осиково, община Девин “

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Понеделник, 26 Март 2018г. 17:29ч.

Договор с приложенията към него за обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител на инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Основен ремонт и реконструкция на улици в с.Осиково, община Девин“

 

Договор с приложенията към него - изтегли;Удостоверяване на време


С помощта на услугата на Stampit за удостоверяване на време - Time Stamp, Вие можете

да гарантирате, че документът е създаден преди акта на времевото подписване.


Тази услуга позволява да проверявате дали даден електронно подписан документ е бил променен след точния час на неговото времево подписване.

Файл
dogovori_prolojeniq_osikovo.zip
SHA-256 Хеш
64eb65d15d481731da5377716c398d41c03080985511926622575df7d396ed64

Сериен номер:4c8078cd79f72b7c

Издадено:26.03.2018 17:40:37

tsr фаил - изтегли;

 

 

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер