Начало ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ Публичен регистър за разпоредителните сделки Регистър на разпоредителните сделки за 2017 г.
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

 

РЕГИСТЪР ПО ЧЛ.41, АЛ.4 ОТ ЗОС  за извършените разпоредителни сделки с общински имоти

в Община Девин за периода от 01.01.2017г. до 31.12.2017г. - отвори;

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер