Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ СЛЕД 15.04.2016 Г.) ОП2016-03 Изр.на техн.проекти и КСС по три позиции Договори с приложенията към тях за обществена поръчка с предмет: "Изработване на технически проект, КСС на обекти по три обособени позиции."

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Вторник, 27 Февруари 2018г. 15:31ч.

Договори с приложенията към тях за обществена поръчка с предмет:  "Изработване на технически проект, КСС на обекти по три обособени позиции, както следва:

Обособена позиция 1: Изработване на технически проект за обект: "Алея на туриста - I-ви етап - с. Осиково";

Обособена позиция 2: Изработване на технически проект за обект: "Приют за безстопанствени кучета, община Девин";

Обособена позиция 3: Изработване на технически проект за обект: "Информационен и иновативен център за туристически услуги в УПИ I - за обществено обслужване, кв. 155 по плана на гр. Девин, община Девин, област Смолян"

 

 

Договори с приложенията към тях - изтегли;

 Удостоверяване на време


С помощта на услугата на Stampit за удостоверяване на време - Time Stamp, Вие можете

да гарантирате, че документът е създаден преди акта на времевото подписване.


Тази услуга позволява да проверявате дали даден електронно подписан документ е бил променен след точния час на неговото времево подписване.

Файл
dogovori_prolojeniq_3pozicii.zip
SHA-256 Хеш
a1e2a9ed2843e7d6724767205f1aa3a0f287b2c36119e71b6c27f2782d8591ec

Сериен номер:635a377ab83d5b7

Издадено:27.02.2018 14:42:46

tsr фаил - изтегли;

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер