Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ СЛЕД 15.04.2016 Г.) ОП2016-03 Изр.на техн.проекти и КСС по три позиции Обявление за възложена поръчка с предмет: "Изработване на технически проект, КСС на обекти по три обособени позиции."

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Вторник, 27 Февруари 2018г. 15:14ч.

Обявление за възложена поръчка с предмет:  "Изработване на технически проект, КСС на обекти по три обособени позиции, както следва:

 

Обособена позиция 1: Изработване на технически проект за обект: "Алея на туриста - I-ви етап - с. Осиково";

Обособена позиция 2: Изработване на технически проект за обект: "Приют за безстопанствени кучета, община Девин";

Обособена позиция 3: Изработване на технически проект за обект: "Информационен и иновативен център за туристически услуги в УПИ I - за обществено обслужване, кв. 155 по плана на гр. Девин, община Девин, област Смолян"

 

 

Обявление за възложена поръчка - отвори; 

Удостоверяване на време


С помощта на услугата на Stampit за удостоверяване на време - Time Stamp, Вие можете

да гарантирате, че документът е създаден преди акта на времевото подписване.

Тази услуга позволява да проверявате дали даден електронно подписан документ е бил променен след точния час на неговото времево подписване.

 

Файл

Obiavlenie.PDF
SHA-256 Хеш
89525aa689335d702f23d12df9ae62398be52fea98f48f9855b54011dcf1a9c1

Сериен номер:2236c8acf4b8ae04

Издадено:27.02.2018 14:21:37

tsr фаил - изтегли;

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер