Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ СЛЕД 15.04.2016 Г.) ОП2017-06 Избор на изпълнител на обект: „Основен ремонт и реконструкция на улици в с. Гьоврен, община Девин” Протокол за разглеждане на документите за съответствие с изискванията към състоянието и критериите за подбор поставени от възложителя в обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител на обект: „Основен ремонт и реконструкция на улици в с. Гьоврен"

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Понеделник, 29 Януари 2018г. 17:55ч.

Протокол за разглеждане на документите за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор поставени от възложителя в обществена поръчка с предмет:  Избор на изпълнител на обект: „Основен ремонт и  реконструкция на улици в с. Гьоврен, община Девин”

 

Протокол - отвори;Удостоверяване на време


С помощта на услугата на Stampit за удостоверяване на време - Time Stamp, Вие можете

да гарантирате, че документът е създаден преди акта на времевото подписване.


Тази услуга позволява да проверявате дали даден електронно подписан документ е бил променен след точния час на неговото времево подписване.

Файл
Protokol 1UliciGiovren.PDF
SHA-256 Хеш
ce1f77a933f2c695adf9a6475774074470505dd74bd873afb82536e0e57b8a47

Сериен номер:531e04faf5244770

Издадено:29.01.2018 17:05:15

tsr фаил - изтегли;

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер