Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ СЛЕД 15.04.2016 Г.) ОП2017-06 Избор на изпълнител на обект: „Основен ремонт и реконструкция на улици в с. Гьоврен, община Девин” Документация за открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител на обект: „Основен ремонт и реконструкция на улици в с. Гьоврен, община Девин”

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Вторник, 28 Ноември 2017г. 15:11ч.

Документация за открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител на обект: „Основен ремонт и  реконструкция на улици в с. Гьоврен, община Девин”

 

 Документация - изтегли;

Технически проект - изтегли;Удостоверяване на време


С помощта на услугата на Stampit за удостоверяване на време - Time Stamp, Вие можете

да гарантирате, че документът е създаден преди акта на времевото подписване.


Тази услуга позволява да проверявате дали даден електронно подписан документ е бил променен след точния час на неговото времево подписване.

 

Файл
Dokumentacia_ulici_Gyovren.zip
SHA-256 Хеш
6f46b0157ffb6b940561e5247a235ccbf103612db68fcdcc13544e01d3354aeb

Сериен номер:6ba2afaa356399ba

Издадено:28.11.2017 15:34:43

tsr фаил - изтегли;
.

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер